Každý zaměstnavatel je povinen dle současně platných zákonných norem dbát, aby nebylo poškozeno zdraví zaměstnanců a životní prostředí.

Důležitým faktorem naší práce je nabídnout našim zákazníkům ucelenou službu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí.

Pomůžeme Vám zorientovat se v nepřehledném prostředí státem kladených požadavků na podnikatele tak, abyste se mohli bezpečně věnovat své práci.

Předchozí verzi našich webových stránek najdete na adrese www.agular.cz/old/.